Dorpsraad Lieshout
Voor een leefbaar Lieshout!
Zoek   
 
 
 
Activiteiten en deelname  
 

2017-10-15overleg met Franciscushof
2017-02-08kennismaking buurtschap de Molen
2017-02-01aanwezig straatnamencommissie plan Nieuwenhof
2017-01-16vergadering met goede doelen fondsen in Lieshout
2017-01-12afscheid bestuurslid Cees Dekker
2017-01-02nieuwjaarsreceptie
2016-12-12vergadering met wethouder en ambtenaar Sociaal domein
2016-12-01bijeenkomst stichting collecteplan
2016-11-30overleg Vierbinden vrijwillige hulpdienst
2016-11-29overleg met Wocom
2016-11-24overleg met buurtvereniging dorpsstraat-kuiperstraat
2016-11-22bijeenkomst whats app buurtpreventie
2016-11-22overleg met Wocom
2016-11-18gesprek Boerdonk, dorpsauto
2016-10-19overleg Vierbinden vrijwillige hulpdienst
2016-10-10overleg gemeente en ZET over alternatieven lijndienst
2016-09-20aanwezig bij opening beweegtuin Franciscushof
2016-09-19overleg wethouder F.v.Zeeland over openbaar vervoer Lieshout
2016-09-17fietstocht met de burgemeester en zijn vrouw, kennismaking Lieshout
2016-09-15overleg met Franciscushof, KBO, Vierbinden over project daginvulling ouderen
2016-09-14overleg met gemeenteraad en andere dorpsraden
2016-09-07overleg met Oranjecommite en kernteam Rabobank, Koningsdag 2017
2016-07-01gesprek inwoner over groenproject
2016-06-20overleg gemeente over project buurtidee
2016-06-15overleg Oranjecomite over Koningsdag
2016-06-13aanwezig bij overleg Woonvisie gemeente
2016-05-25kennismaking team Zorg en Welzijn
2016-05-23gesprek Rabobank kernteam
2016-04-11overleg Vierbinden, uitrol wijkteam Lieshout
2016-04-07gesprek Franciscushof, samenwerking beweegtuin
2016-03-31aanwezig bij overleg OOW (onderwijs en welzijn)
2016-03-17aanwezig bij open dag Franciscushof
2016-03-08overleg over sociale kaart Laarbeek
2016-03-04overleg met Franciscushof over samenwerking
2016-03-02overleg Rabobank over de subsidie
2016-02-26gesprek met Vierbinden over toekomst van de Dorpsraad
2016-02-23aanwezig bij kennismaking Team Zorg en Welzijn
2016-02-16aanwezig bij bijeenkomst Wonen in Lieshout
2016-01-28gesprek met de KBO
2016-01-27kennismaking met vluchtelingenwerk
2016-01-20Repair cafe
2016-01-14aanwezig bij opening Mantelzorg inloop de Regt
2015-11-23overleg gemeente en dorpsraden
2015-11-18Repair Cafe
2015-11-17aanwezig bij commissie vergadering sociaal domein
2015-11-17overleg werkgroep verkeer en gemeente
2015-11-05aanwezig als Gast van de Raad
2015-10-22bijeenkomst gemeenteraad en dorpsraden
2015-10-12overleg met Revershof
2015-10-04interview zondagochtendcafe Radio Contact
2015-09-26aanwezig onthulling social sofa
2015-09-22bijeenkomst met gemeenteraad
2015-09-17aanwezig bij vergadering OOW (onderwijs en welzijn)
2015-09-16repair cafe
2015-09-10aanwezig bij raadsbijeenkomst over participatie inwoners
2015-09-01gesprek KBO beweegtuin
2015-06-24kennismaking wijkagent
2015-06-10bijeenkomst buurthulp
2015-06-10overleg gemeente hondenpoepbeleid Lieshout
2015-06-05overleg met Zorgboog
2015-05-27Overleg Rabobank over jaarlijkse subsidie
2015-05-20Repair cafe
2015-05-20Dorpsraad, kascontrole
2015-04-24aanwezig als Oranje comité
2015-04-15Repair Cafe
2015-04-08bijeenkomst vervolg buurthulp
2015-04-01ontmoeting ouderen Revershof
2015-03-26overleg werkgroep verkeer
2015-03-26interview Mooi Laarbeek buurthulp
2015-03-18Repair Cafe
2015-02-23bijeenkomst gemeente over Koningsdag
2015-02-19interview Mooi Laarbeek
2015-02-18Repair Cafe
2015-02-05buurthulp, bijeenkomst vervolg
2015-01-21Repair Cafe
2015-01-11Radio Kontakt, uitzending over de Dorpsraad
2014-12-17Repair cafe
2014-12-13plaatsing verlichte kerstboom
2014-12-11ophangen verlichte kerstboom
2014-11-26overleg met gemeenteraad
2014-11-25vervoer deelnemers naar Kerst-inn
2014-11-17Radio Kontakt over buurthulp
2014-11-14interview bij Radio Contact, buurthulp
2014-11-13vooroverleg bezoek gemeenteraad
2014-11-12overleg met zorgboog over consultatiebureau
2014-10-23jaarlijks overleg met Woningstichting
2014-10-20overleg met team Puur Groen voortgang buurthulp
2014-09-29overleg gezamelijke dorpsraden en gemeente
2014-09-16deelname aftrap WMO beleidsplan
2014-09-12overleg Vierbinden over vraagonderzoek
2014-09-12cursus buurthulp
2014-09-10deelname aftrap WMO beleidsplan
2014-09-04overleg Rabobank over sluiting kantoor
2014-09-02deelname aftrap WMO beleidsplan
2014-08-21overleg gemeente conclusies overlast hondenpoep Lieshout
2014-06-26overleg gemeente en dorpsraden hondenpoepbeleid
2014-06-05deelname brainstorm kerstfair
2014-06-04deelname werkgroep zorg
2014-05-23overleg Vierbinden over subsidie vraagonderzoek
2014-05-14Repair Café
2014-05-08overleg met Vierbinden
2014-05-07deelname werkgroep zorg
2014-05-01interview ED buurthulp
2014-04-30bezoek WMO raad en gemeente bij vergadering
2014-04-16Repair Café
2014-04-10overleg met dorpsondersteuner over buurthulp
2014-04-09deelname werkgroep zorg
2014-03-25overleg provincie over subsidieaanvraag
2014-03-19vergadering Dorpsraad
2014-03-13zitting in werkgroep zorg
2014-03-12Repair Café
2014-03-11overleg met gemeente over de afvalbakken
2014-02-22aanwezig bij opening Voorzieningencluster
2014-02-19presentatie Hogeschool Arnhem Nijmegen over vraagonderzoek
2014-02-19overleg, kennismaking met buurtverenigingen
2014-02-19Repair Café
2014-02-13overleg buurthulp met Vierbinden, Dorpsraden, TUD, gemeente
2014-02-12zitting in werkgroep zorg
2014-02-12Bijwonen vereniging kleine kernen
2014-02-11informatiebijeenkomst wonen en zorg
2014-01-30bezoek stichting durf jij, mogelijkheden armoede ondersteuning
2014-01-15info buurthulp door Movisie met dorpsraden/ondersteuner
2014-01-14voorbereiding info zorg en wonen
2014-01-14startbijeenkomst zorg met gemeente en organisaties
2014-01-08gesprek gemeenteraadsleden communicatie gemeentera
2013-12-20gesprek met Hogeschool Arnhem Nijmegen over vraagonderzoek behoefte Lieshout
2013-11-27jaarlijks overleg met Woningstichting
2013-11-26overleg met Dorpsraden over inzet provinciale subsidie
2013-11-20overleg voorzieningencluster
2013-11-19overleg gemeente en dorpsraden over inzet mobiele snelheidsmeter
2013-11-04overleg met de gemeente over communicatie met Dorpsraad
2013-11-01Laarbeekse Complimenten Vrijwilligers
2013-10-31plaatsing vlagmasten; vlaggen bij evenementen voor inwoners
2013-10-28gesprek met de Vereniging van Kleine Kernen over subsidie Leefbaarheid
2013-10-23Dorpsraad vergadering met gasten; pastor en Vierbinden
2013-10-16Repair Cafe
2013-10-09overleg voorzieningencluster buitenterrein
2013-10-08overleg gemeente communicatie kanteling/participatie maatschappij
2013-09-30bijeenkomst Seniorenraad/PGL beleidsplan
2013-09-25bijeenkomst met stichting VVV
2013-09-16overleg tussen de Dorpsraden
2013-09-16buurtbus vergadering
2013-09-09overleg met de Woningstichting
2013-08-21vergadering Dorpsraad
2013-08-21derde Repair Café
2013-08-21overleg gemeente/Dorpsraden over NOC
2013-07-10bijeenkomst Dorpsraden over Noord Oost Corridor (NOC)
2013-07-02inloopavond rioolreconstructie Balduinstraat
2013-06-26projectvergadering voorzieningencluster
2013-06-26Dorpsraad vergadering, kennismaking buurtsportcoach
2013-06-25viering hoogste punt nieuwbouw De Fontein
2013-06-19opening Repair Café
2013-06-17vervolg bijeenkomst Vitaal Laarbeek en Dorpsraden
2013-06-12overleg gemeente subsidieaanvraag Provincie nieuwe ideeën
2013-06-11overleg Dorpsraad, buurtvereniging, nieuwe school
2013-06-04bijeenkomst klankbordgroepen NOC
2013-05-31overleg Vierbinden; inzet vrijwilligers
2013-05-29Dorpsraad vergadering: bezoek buurtvereniging Ribbiusstraat en Dorpsstraat/Kuiperstraat, buurtbrigadier
2013-05-17overleg gemeente over toerisme en recreatie
2013-05-06overleg werkgroep "initiatieven"
2013-05-02gesprek met de LIMO; gezamenlijke inspanningen
2013-04-25informatiebijeenkomst Fondsenwerving
2013-04-24overleg over hekwerk gracht Ribbiusstraat
2013-04-23inloopavond voorzieningencluster
2013-04-23gesprek Vereniging Kleine Kernen; subsidiemogelijkheden
2013-04-17Dorpsraad vergadering: bezoek J.Briels/J.Adams en J.Spek (Centra-management)
2013-04-16overleg Dorpsraden met gemeente
2013-04-16evaluatie Laarbeekse Vrijwilligers Complimenten
2013-04-15deelname onderzoek kwaliteit van zorg gemeente
2013-04-08Radio Contact Repair Cafe, stand van zaken
2013-04-08bijeenkomst Vitaal Laarbeek/WMO-raad/Dorpsraden
2013-04-03overleg voorzieningencluster
2013-04-02overleg dorpsraden met college over de Noord Oost Corridor
2013-03-28bespreking openbaar drinkwaterpunt met de gemeente
2013-03-28overleg Dorpsondersteuner
2013-03-27onthulling Bouwbord woningen aan de Hertog Janstraat
2013-03-20buurtver. SMW, buurtschap de Molen, voorzitter WMO-Raad
2013-03-20Dorpsraad vergadering
2013-03-17aanwezig bij Radio Contact 5 maart ideeën en mogelijkheden subsidie v.d. Provincie
2013-02-20Dorpsraad vergadering
2013-02-19opening brede school
2013-02-07gesprek Dorpsraad en organisaties; wensen in Lieshout
2013-01-23Dorpsraad vergadering
2013-01-16gesprek met de Dorpsondersteuner
2013-01-05Opening Buurtbus
2013-01-01Deze pagina is vanaf 1 januari 2013 gemaakt

 

 
         
     
 
WHP design Dorpsraad Lieshout, Secretariaat: M. Hubrechsen - Ruitjensakker 14, 5737 HA Lieshout